.: # 5 Marckus Bärneskär - 19 år - Västerås

Har du redan bestämt dig? Klicka här för att rösta!

Hur kom det sig att du anmälde dig till Sveriges Man?
Mina kompisar och föräldrar tyckte att jag skulle söka in och testa.

Vad har du för framtidsplaner?
Bli underklädes modell utomlands

Om du fick vara en annan person för en dag, vem skulle du då helst vara?
Brad Pitt eller Tom Cruise

Varför ska just du vinna Sveriges Man?
Det skulle göra min mor stolt.